Таван Орд ХХК-ийн удирдлагын баг Оюу Толгойн уурхайд зочилов.

Оюу Толгой ХХК нд Таван Орд ХХК нь 2012 оноос туслан гүйцэтгэгчээр тасралтгүй ажиллаж байгаа бөгөөд Уурхайн хэмжээнд галын дохиоллын систем, гал унтраах автомат системийн ашиглалт, засвар үйлчилгээг 2012 оноос хойш мөн Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутагт байрлах Оюу Толгой ХХК ний Хан Бумбат Нисэх Буудлын Агаарын хөлгийн аврах, гал унтраах багийг 2017 оны 1 дүгээр сараас эхлэн үйлчилгээ үзүүлэн амжилттай ажиллаж байна.

2017 оны 12 сарын 19 ий өдөр Таван Орд ХХК-ийн удирдлагын баг Оюу Толгойн уурхайд ажиллаж буй Ашиглалтын  болон Агаарын хөлгийн аврах, гал унтраах баг хамт олонтой уулзаж ажлын байрын бодит нөхцөл байдалтай танилцаж, 2017 оны ололт амжилт болон алдаа оноог хэлэлцэн 2018 оны төлөвлөгөөны талаар хуралдаж